Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης για γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου

Τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων της πρoκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας με την υπ’ αρ.Πρωτ.: Α2γ/ Γ.Π.οικ.61947/10-08-2017 απόφαση του.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 20-09-2017 μέχρι και την Τρίτη 26-09-2017 στην ηλεκτρονική δ/νση: prosop_np_c@moh.gov.gr.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα από τη σελίδα του Υπ Υγείας.