Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων του Philos

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων για τη δράση Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS (υποέργα Α, Γ, Δ).

Οι πίνακες αφορούν 122 θέσεις εργασίας με ολιγόμηνες συμβάσεις στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε «κέντρα φιλοξενίας» προσφύγων των Δωδεκανήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα βρίσκονται εδώ.