Οι οριστικοί πίνακες ΤΕ της 7Κ/2016

Ανέβηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες για την προκήρυξη 7Κ/2016, η οποία αφορά στην πλήρωση επτακοσίων θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.