Μαύρα Χριστούγεννα για τους επικουρικούς;

Η αναβολή της συζήτησης στο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη θεώρηση των ενταλμάτων όσων επικουρικών έχουν υπερβεί το 24μηνο, εγκυμονεί κινδύνους οι εργαζόμενοι αυτοί να μείνουν απλήρωτοι για έναν ακόμη μήνα και να κάνουν μαύρα Χριστούγεννα.

Οι πρόσφατες «διαβεβαιώσεις» της πολιτικής ηγεσίας για αντιμετώπιση του προβλήματος, προκειμένου να μετριαστούν οι αντιδράσεις, αποδεικνύονται για μια ακόμα φορά κενές περιεχομένου. Ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία, για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, γεγονός που θα διασφάλιζε και την απρόσκοπτη καταβολή των δεδουλευμένων, παραμένει η μοναδική απάντηση.

Απέναντι στην άρνηση της πολιτικής ηγεσίας να αποδεχτεί το δίκαιο αίτημα των επικουρικών, εγκλωβισμένη στις μνημονιακές της δεσμεύσεις, το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επιμείνει και να απαιτήσει να υλοποιηθεί, με πρώτο βήμα την άμεση αποπληρωμή των οφειλομένων. Ταυτόχρονα πρέπει να οργανώσει τον αγώνα όλων των εργαζομένων για την κατάργηση της προσωρινής εργασίας και της ομηρίας, στην οποία επιδιώκει να κρατά τους εργαζομένους αυτής της κατηγορίας η κυβέρνηση.