Σάββατο 29 Απρ 2017

Υγ & Ασφάλεια στα Νοσοκομεία: Αντινεοπλασματικά – κυτταροστατικά φάρμακα

Η χρήση των αντινεοπλασματικών ή κυτταροστατικών φαρμάκων επεκτείνεται σε μη κακοήθεις ρευματολογικές και ανοσολογικές παθήσεις, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να εκτίθενται, όπως...

Υγ & Ασφάλεια στα Νοσοκομεία: Επαγγελματικές δερματοπάθειες.

Η μέση ετήσια επίπτωση των επαγγελματικών δερματοπαθειών υπολογίζεται στην Ευρώπη σε μία περίπτωση ανά 1.000 εργαζόμενους. Στο προσωπικό των νοσοκομείων τα ποσοστά πασχόντων ξεπερνούν...

Υγ & Ασφάλεια στα Νοσοκομεία: Επιδημιολογία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών παθήσεων

Οι επιπτώσεις, της έκθεσης στους επαγγελματικούς κινδύνους στην υγεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία περιλαμβάνουν την εμφάνιση συμπτωμάτων και επαγγελματικών παθήσεων, εργατικών ατυχημάτων, αυξημένων απουσιών,...

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των Νοσοκομείων – Επαγγελματικοί κίνδυνοι και παθήσεις – Μυοσκελετικές...

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) αποτελούν τη συχνότερη αιτία περιορισμού της ικανότητας για εργασία και ευθύνονται για τις υψηλότερες δαπάνες για αποζημιώσεις, ιατρικά έξο6α, απώλεια...

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των Νοσοκομείων – Επαγγελματικό άγχος (stress) και εξουθένωση (burn...

Το επαγγελματικό άγχος σήμερα αποτελεί μετά τις μυοσκελετικές παθήσεις, τη συχνότερη αιτία νοσηρότητας των εργαζομένων. Συνήθως εμφανίζεται σε νέα άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης...

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των Νοσοκομείων – Έκθεση σε βία

Συχνά στα νοσοκομεία (συχνότερα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών) καταγράφονται επεισόδια βίας που ποικίλουν από αντικοινωνική συμπεριφορά και απειλές εναντίον του προσωπικού, άσκηση σωματικής βίας...

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των Νοσοκομείων – Κυλιόμενα ωράρια

Λόγω της ανάγκης συνεχούς κάλυψης στα νοσοκομεία, χρησιμοποιείται μια μεγάλη ποικιλία από βάρδιες. Οι βάρδιες διαταράσσουν το βιολογικό ρυθμό των εργαζομένων. Το κυλιόμενο ωράριο...

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των Νοσοκομείων – Νομοθεσία

Η νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) έχει εξελιχθεί τα τελευταία έτη υπό την αναγκαιότητα να αναπτυχθεί η ενημέρωση των...

Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων στα Νοσοκομεία

Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Επαγγελματικά δικαιώματα Τμήματος διατροφής ΤΕΙ Επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτών ΤΕΙ Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας...

Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους των Νοσοκομείων – Οργάνωση της εργασίας

Η οργάνωση της εργασίας έγκειται στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας με τρόπο που να μη λειτουργούν στρεσσογόνα για τον εργαζόμενο. Ο βαθμός επάρκειας προσωπικού...

Πρόσφατα