Παρασκευή 23 Ιούν 2017

Δικαίωμα κανονικής άδειας των εργαζομένων στο Δημόσιο

Ορισμός κανονικής και αναρρωτικής άδειας από τον Υπαλληλικό κώδικα (Ν.3528/2007). Άρθρο 48 Δικαίωμα κανονικής άδειας 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με...

Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Τα επαγγελματικά δικαιωμάτων των τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηριών καθορίζονται από δύο προεδρικά διατάγματα το πιο πρόσφατο Π.Δ. 163/1996 Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων καθώς και...

Επαγγελματικά δικαιώματα Τμήματος διατροφής ΤΕΙ

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους,...

Επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτών ΤΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ') 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας των ΤΕΙ

Σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία (ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 164, με τίτλο "Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Εργοθεραπευτών ΤΕΙ

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μαιευτικής ΤΕΙ

1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις...
hospital

Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών ΤΕΙ

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 351/8-6-1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Νοσηλευτών

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και...

Πρόσφατα