Σάββατο 29 Απρ 2017

Επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτών ΤΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ') 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας των ΤΕΙ

Σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία (ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996, Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 164, με τίτλο "Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πτυχιούχων του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τμήματος Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Εργοθεραπευτών ΤΕΙ

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μαιευτικής ΤΕΙ

1. Πτυχιούχοι του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές) γνώσεις...
hospital

Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών ΤΕΙ

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 351/8-6-1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Νοσηλευτών

Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων “Νοσηλευτική Τραυματολογία”, “Νοσηλευτική Ογκολογικών Παθήσεων”, “Νοσηλευτής Χειρουργείου”, “Νοσηλευτική Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις” και...

Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι /ισσες ρωτούν σχετικά με τις παροχές του ΕΟΠΥΥ επισυνάπτουμε χωρίς σχολιασμό το σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει εκδώσει ο οργανισμός καθώς και...

Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας

Αθήνα, 10/1/2012  Αρ.Πρωτ. οικ. 2/2725/0022 ΜΕΡΟΣ Α' Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τις αποδοχές που δικαιούνται οι υπάλληλοι...

Ο συνταξιοδοτικός οδηγός (έκδοση της ΠΟΕΔΗΝ)

Οι Κυβερνητικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό έχουν ανατρέψει άρδην το τοπίο στην Κοινωνική Ασφάλιση. Ο κοινωνικός αναδιανεμητικός χαρακτήρας του συστήματος χάνεται, το κράτος αποσύρεται από...

Πρόσφατα